Aanpak op maat

Vind je het een hele opgave om de diverse veranderingen - die in hoog tempo en op meerdere vlakken tegelijk plaatsvinden - bij te houden? Of om aansluiting te houden op de voor jouw organisatie relevante ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld digitalisering en duurzaamheid? Slaagt jouw organisatie er onvoldoende in om nieuwe mogelijkheden te integreren in de eigen business, zonder zichzelf te verliezen?
Mijn strategische expertise helpt om relevante ontwikkelingen in hun samenhang te bezien en kansen en bedreigingen te detecteren. En deze om te zetten naar structurele oplossingen die aansluiten op de organisatiespecifieke context. Mijn managementexpertise helpt bij het inbedden hiervan, dusdanig dat het organisatorische vermogen wordt versterkt om wendbaar en van toegevoegde waarde te blijven voor de belangrijkste stakeholdergroepen. In mijn dienstverlening staat maatwerk voorop, maar afhankelijk van de urgentie en het belang om aan duurzaam succes te werken vallen alvast een drietal formules te onderscheiden: een quick scan, een interim management traject en een challenge.

Ook wanneer de continuïteit van een organisatie niet direct in gevaar is verdient toekomstbestendigheid de aandacht. De futureproof quick scan geeft zicht op wat van belang is om aan te werken om succesvol te blijven. Ofwel geeft antwoord op de vraag; 'Waar zouden we wakker van moeten liggen?'

Wanneer diagnose, richting én beweging urgent zijn en prioriteit behoeven geef ik als interim manager de noodzakelijke boost. Vanuit directe verantwoordelijkheid voor de interfaces met de buitenwereld - marketing, communicatie en recruitment - neem ik het voortouw bij de omslag naar ‘het nieuwe normaal’. 

Omdat resultaat wordt behaald in de markt, door de inzet van schaars talent, is relevant en onderscheidend blijven naar afnemers toe én op de arbeidsmarkt bepalend voor succes. In de dagelijkse praktijk krijgen andere zaken echter vaak voorrang. Vroeg of laat gaat dat wringen. Een futureproof challenge aangaan geeft momentum.