Modulair aanbod

Het is voor de meeste organisaties een hele opgave om aansluiting te houden bij alle ontwikkelingen die in hoog tempo en op meerdere vlakken tegelijk plaatsvinden. Overdwars™ helpt de uitdagingen waar een organisatie voor staat in hun samenhang te bezien en koersvast te integreren binnen de organisatiespecifieke context. De rol van externe partij hangt daarbij primair samen met het ontwikkelingsniveau - competenties en motivatie - binnen de klantorganisatie. De inzet van Overdwars™ is afhankelijk van de ambitie (veranderbereidheid) en het vermogen (deskundigheid en vaardigheid) van de opdrachtgever om tot oplossingen te komen.
Startpunt van de aanpak vormt hoe dan ook het opstellen van een routekaart. Als vervolgtraject wordt een fit for the future challenge aangegaan. Beide projecten kunnen onderdeel uitmaken van een plaatsing als interim manager binnen de organisatie.

Ook wanneer de continuïteit van een organisatie niet direct in gevaar is verdient toekomstbestendigheid de aandacht. Een routekaart geeft zicht waaraan gewerkt moet worden om succesvol te blijven. Ofwel geeft antwoord op de vraag; 'Waar zouden we wakker van moeten liggen?'

Omdat resultaat wordt behaald in de markt, door de inzet van schaars talent, is relevant en onderscheidend blijven naar afnemers toe én op de arbeidsmarkt bepalend voor succes. In de dagelijkse praktijk krijgen andere zaken echter vaak voorrang. Vroeg of laat gaat dat wringen. Een futureproof challenge aangaan geeft momentum.

Wanneer diagnose, richting én beweging urgent zijn en prioriteit behoeven geef ik als interim manager de noodzakelijke boost. Vanuit directe verantwoordelijkheid voor de interfaces met de buitenwereld - marketing, communicatie en recruitment - neem ik het voortouw bij de omslag naar ‘het nieuwe normaal’.