Een toekomstbestendige organisatie

De snelheid waarmee veranderingen in de marktomgeving zich vandaag de dag voordoen is ongekend. Bovendien grijpen deze ontwikkelingen meer dan ooit op elkaar in en versterken ze elkaar. Met een niet eerder ervaren complexiteit en onvoorspelbaarheid tot gevolg. Stelt deze dynamiek - soms zelfs turbulentie - ook jouw organisatie doorlopend voor nieuwe, onvoorziene uitdagingen? Is verandering nog de enige constante, terwijl je vanuit een stabiele positie wilt kunnen doorbouwen? Zeker wanneer de markt verzadigt en de concurrentie alsmaar diverser en diffuser wordt, zal de urgentie om een toekomstbestendige koers te varen in de toekomst alleen maar toenemen.

De laatste jaren gaan opvallend veel organisaties ten onder, ondanks een fraaie historie of solide reputatie. Minder dan ooit zijn een groot klantenbestand, het bezit van strategische assets of een concurrentievoordeel een garantie voor duurzaam succes. Sterker nog: vaak werken deze juist averechts. Organisaties die moeite hebben om aansluiting te vinden bij de nieuwe werkelijkheid verliezen hun bestaansrecht.

We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk.

Duurzaam succes wordt bepaald door de mate waarin organisaties veranderingen net zo rap omarmen, als dat ze verschijnen. Voorlopers laten zich de ontwikkelingen niet overkomen en worden er niet door overvallen, maar nemen zelf het heft in handen. Zij bieden de toegenomen complexiteit en onvoorspelbaarheid het hoofd en grijpen de kansen die zich in de nieuwe werkelijkheid voordoen. Ambitie tonen en de uitdagingen aangaan blijkt de enige weg die loont.

De beste manier om de toekomst te voorspellen is deze te creëren.

Klanten, businesspartners, werknemers en maatschappij stellen steeds hogere eisen aan organisaties. Middelmatige oplossingen en meer van hetzelfde voldoen niet langer. Het stadium van vooral maar betrouwbaar, efficiënt en effectief zijn is passé. Blijvend succes wordt bereikt door beter dan een ander te voorzien in de veranderende wensen bij een breed scala aan stakeholders. Want als de markt, de mens en de maatschappij transformeren, dan transformeer je als organisatie maar beter mee.

FIT FOR THE FUTURE? >>