Omgevingsgerichte ORGANISATIE

Het traditionele organisatiemodel is niet ingesteld op een tijdig, effectief en efficiënt inspringen op alle kansen en bedreigingen die zich vandaag de dag voordoen. Om de buitenwereld beter te absorberen is dan ook vaak een organisatorische omslag nodig, te beginnen met agile en autonoom samenwerken aan de voorkant.

Statische structuren en rigide processen maken dat mensen en middelen niet optimaal worden ingezet om vernieuwing teweeg te brengen. Zo kent de traditionele managementhiërarchie een lineaire aansturing, waarmee je het op een verassende en passende manier bedienen van je doelgroepen vertraagt. Aangezien in de meeste sectoren de aanwezige dynamiek nog behapbaar blijft, is het meestal niet nodig om door je gehele organisatie heen agile en autonoom te gaan werken. Organiseer samenwerking, snelheid en flexibiliteit om alle uitdagingen effectief en efficiënt te tacklen. Maar wil je dat wel dan start je ook met maar een deel van de organisatie, aangezien diezelfde klassieke hark een volledige overstap in één keer belemmert. Het model van de Omgevingsgerichte organisatie faciliteert zelfmanagement en flexibele samenwerking tussen de afdelingen aan de voorkant, zoals: klantenservice, verkoop, communicatie, P&O, marketing en recruitment. Deze fronttroepen - die in direct contact staan met je meest relevante doelgroepen - vormen een logisch beginpunt voor outside in werken. Aangezien aan de achterkant ICT meestal al agile werkt, gaat het vervolgens vooral nog om het verbinden van kop en staart.

TIJD VOOR ACTIE! >>