Een toekomstbestendige organisatie

De snelheid waarmee veranderingen zich vandaag de dag voordoen is ongekend. Bovendien grijpen ontwikkelingen meer dan ooit op elkaar in en versterken ze elkaar. Met een niet eerder ervaren complexiteit en onvoorspelbaarheid tot gevolg. Deze dynamiek - soms zelfs turbulentie - stelt organisaties doorlopend voor nieuwe, onvoorziene uitdagingen.

De levensduur van proposities, businessmodellen en organisaties neemt alsmaar af

Om te overleven moeten organisaties werk maken van hun toekomstbestendigheid.

Zeker wanneer een markt verzadigd is en de concurrentie steeds diverser en diffuser wordt, neemt de urgentie om een futureproof koers te varen toe.

De laatste jaren gaan opvallend veel organisaties ten onder, ondanks een fraaie historie of solide reputatie. Minder dan ooit zijn een groot klantenbestand, het bezit van strategische assets of een concurrentievoordeel een garantie voor duurzaam succes. Sterker nog: vaak vormt deze 'historie' juist een ballast en maken in het verleden behaalde successen het juist moeilijker om aansluiting te vinden bij een nieuwe werkelijkheid.

We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk.

Ambitie tonen en de uitdagingen aangaan is de enige weg om niet te worden overvallen door alle ontwikkelingen. Succesvolle organisaties van nu grijpen de kansen die volgen uit de toegenomen complexiteit en onvoorspelbaarheid. Succes wordt daarbij steeds meer bepaald door de mate waarin je veranderingen net zo rap omarmt, als dat ze verschijnen. Wanneer je móét innoveren ben je meestal al te laat.

De beste manier om de toekomst te voorspellen is deze te creëren.

Middelmatige oplossingen en meer van hetzelfde voldoen niet langer. Klanten, businesspartners, werknemers en maatschappij stellen steeds hogere eisen aan organisaties. Het stadium van vooral maar betrouwbaar, efficiënt en effectief zijn is definitief voorbij.
Blijvend succes wordt bereikt door beter dan een ander te voorzien in de veranderende wensen bij een breed scala aan stakeholders. Want als de markt, de mens en de maatschappij transformeren, dan transformeer je als organisatie maar beter mee.

FIT FOR THE FUTURE? >>